Skip to Content

Áo Đức Bà

Mang Áo Đức Bà Cát Minh

scapular.JPG

Ngày 15-8-1950, Cha Howard E. Rafferty - Linh Mục dòng Cát-Minh - phỏng vấn Chị Maria Lucia Khiết Tâm. Chị là nữ tu dòng Kín và là người duy nhất còn sống trong số 3 trẻ chăn chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA vào năm 1917 tại Fatima.

Một sư bà và ảnh áo Đức Mẹ Carmelô

scapular.jpg

Cha Giuse Bùi Văn Nho, cha sở họ Jeanne d’ Arc ngã sáu, Chợ lớn thuật lại như sau:
          Một đêm thanh vắng mọi người đang an giấc, thành phố ngủ yên, bỗng chuông điện thoại reo vang.  Tôi cầm ống nghe.
          - Đây, bệnh viện Hồng Bàng, xin mời Cha đến ngay, có một sư bà muốn xưng tội.
          Tôi ngạc nhiên đáp:

TÔI ĐÃ GIẢI TỘI CHO “QUỶ”

ao duc ba

Chúng tôi đăng dưới đây câu chuyện do một cha người Colombia thuật lại, người đã thắng cuộc thi “Giai thoại Linh Mục” do cổng điện tử Catholic.net tổ chức vào tháng ba vừa qua. Trong 820 chuyện đến từ 78 quốc gia, một ban giám khảo 20 người từ 7 nước khác nhau, đã chọn ra câu chuyện nầy của cha Manuel Julian Quinceno Zapata, Giáo Phận Carthage, nước Columbia.

Lm. MANUEL JULIÁN QUICENO ZAPATA

VỚI BỘ ÁO ĐỨC BÀ TÔI SẴN SÀNG CHẾT VÌ ĐẠO CÔNG GIÁO

... Sáng ngày 20-7-1900, làng Công Giáo Châu-Gia-Hà thuộc Tần Huyện, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) bị thất thủ. Bọn giặc Quyền Phỉ tràn vào lục soát các gia đình Công Giáo. Họ giết chết các tín hữu. Một số đông chạy đến ẩn trú trong nhà thờ. Tại đây có Cha Sở Léon Ignace Mangin (1857-1900), Thừa Sai dòng Tên người Pháp, và Cha Paul Denn (1847-1900) cũng dòng Tên. Hai Cha nhất quyết cùng sống cùng chết với đoàn chiên. Các ngài can đảm khuyến khích các tín hữu Công Giáo bình tĩnh và sẵn sàng chịu chết vì Đức Tin.

Mang Áo Đức Bà Núi Camêlô có phải là một hình thức mê tín dị đoan?

7-16aoducba.gif

Có người bĩu môi chê rằng việc mang Áo Đức Bà Núi Camêlô là một hình thức mê tín dị đoan. Họ cho rằng tín hữu Công Giáo khi mang trên mình Áo Đức Bà chỉ thực hành một việc đạo đức thuần túy bề ngoài, không ăn nhập gì với đời sống nội tâm, chẳng hạn như phải sống trong ơn thánh Chúa và phải có nhiều nhân đức đáng chú ý v.v.

Đặc Ân Ngày Thứ Bảy

brown-scapular.jpg
Ngày 30 tháng 1 năm 1613, trước sự hiện diện của Đức Phaolô V, Pháp đình Toà thánh sắc lệnh rằng các tu sĩ dòng Carmelô được truyền giảng "Đặc ân ngày thứ Bảy", và ngày 04-7-1908 được Thánh bộ Ân xá chấp nhận.
Năm 1910 Đức Thánh Piô X ban phép đeo ảnh thay Áo Đức Mẹ. Thánh bộ công bố đeo ảnh thay Áo được hưởng mọi ân xá và Đặc ân ngày thứ Bảy, miễn là ảnh đó một bên là ảnh Chúa Giêsu tỏ Trái Tim Người ra.
Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut