Skip to Content

Cát Minh Là Ai?

Tu Sĩ là Ai?

tusilaai.jpg

     Trong cuộc sống một điều mà ai ai cũng mong muốn đó là: ước mong cho mình có được một cuộc sống ấm no, nghề nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc. Là một con người, tôi cũng không đi ra ngoài quy luật ấy. Tuy nhiên với tôi điều làm cho tôi hạnh phúc nhất là được Thiên Chúa mời gọi để trở thành một tu sĩ, đó là điều mà tôi hằng ao ước bấy lâu nay. Vậy tu sĩ là ai? và là người như thế nào?

bac ai

profession.JPG

Anh em Cát Minh sống cam kết theo gót Chúa Giêsu Kitô hết mình và trung thành  phục vụ Người “với một tâm hồn thanh sạch và hoàn toàn hiến dâng”. Đây  là một lời cam kết sống trong Người, để cho Người  hướng dẫn tư tưởng, tình cảm, lời nói, việc làm trong một tinh thần bác ái huynh đệ.

dong hinh

Bangoi (Custom).jpg

Anh em Cát Minh được mời gọi dấn thân vào một hành trình hoán cải từng bước một và tăng dần lên, bao gồm mọi khía cạnh cuộc sống, để cho mình nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu nhờ tác động của Thần Khí và đạt đến sự kết hợp với Thiên Chúa.

khi cu

khicu.JPG

Anh em Cát Minh đón nhận và chia sẻ cùng một đoàn sủng để sống một cuộc đời trung thành với Đức Giêsu Kitô, trong một thái độ chiêm niệm. Đời sống chiêm niệm này trở thành khí cụ nâng đỡ đỡ đời sống cầu nguyện, huynh đệ và phục vụ tha nhân của anh em.

cung di

cungdi.jpg

Anh Em Cát Minh cùng đồng hành với những người khác, những người đã nhận được cùng một hồng ân và cùng một lời gọi. Anh Em Cát Minh cùng nhau nỗ lực xây dựng một cộng đoàn theo gương mẫu cộng đoàn Giêrusalem: một cộng đoàn hoàn toàn chú tâm vào Lời Chúa, việc bẻ bánh, cầu nguyện, xem mọi sự là của chung, và phục vụ.

Chúng ta không

Me Cat Minh.JPG

Anh Em Cát Minh không đơn độc vất vả leo lên Núi Cát Minh: Đức Maria, người chị và người đồng lữ hành của chúng ta trong đức tin, cùng sánh bước và khích lệ chúng ta, với tư cách là mẹ và là thầy.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut