Skip to Content

Chương Trình Đào Tạo

Tìm Hiểu Ơn Gọi Dòng Cát Minh (Nam)

logo2.jpg

Các tiêu chí cần có theo ơn gọi Dòng Cát Minh Nam, O.Carm.

Dòng Cát Minh nhánh nam (O.Carm.) không thi tuyển hằng năm.

Nhà Dòng nhận các ứng viên tìm hiểu với điều kiện sau:

Các Tiêu Chí Trở Thành Tu Sĩ Cát Minh

tu_si_cat_minh_2.jpg

Chiều kích nhân bản

Ứng sinh:

   1. sẵn sàng bước vào một tiến trình tăng trưởng nhân bản và thiêng liêng,  chịu để cho mình được hướng dẫn qua tiến trình ấy; có khả năng và thiện chí xem xét cá tính và lịch sử bản thân mình cách thực tế; đã đạt đến một mức độ tự biết mình nào đó; đã có được một thế quân bình nào đó giữa các khả năng tình cảm và trí thức.

Giai Đoạn Khấn Đơn và Đào Tạo Để Phục Vụ

tr2.jpg

Giáo dục tổng quát

Ôn lại và học sâu hơn các môn đã được giới thiệu và đi qua trong giai đoạn tiền tập viện và tập viện, nhấn mạnh đặc biệt về sinh ngữ, âm nhạc và/hoặc nghệ thuật, kỹ năng vi tính, nội trợ và bảo quản văn khố.

140. Triết học và thần học

Giai Đoạn Tập Viện

tapvien.jpg

A.  MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

81. Bản chất và mục đích của tập viện

Mục đích của tập viện là dần dần khai tâm các ứng sinh vào cuộc sống trong Thánh Thần theo đoàn sủng Cát Minh, với một ý định hướng đến một sự cam kết đầu tiên qua việc tuyên khấn đơn. Đời tu trong Dòng Cát Minh bắt đầu trong tập viện.[1]

Giai Đoạn Tiền Tập Viện

tientap.jpg
  1. A. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

71. Bản chất và mục đích của tiền tập viện

            Tiền tập viện nhằm chuẩn bị cho các ứng sinh vào Tập viện, nơi mà sẽ bắt đầu hàh trình đời tu Cát Minh của họ.[1]

            Các tiền tập sinh đào sâu đức tin của mình và học biết sống đức tin cách đích thực hơn, để có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut