Skip to Content

Đạo Tạo Dòng Ba

Những bước căn bản để trở thành hội viên Dòng Ba Cát Minh là gì?

DONGBACM.jpg

Điều tốt nhất là quý vị xin gia nhập trở thành hội viên của một cộng đoàn hay một nhóm tại địa phương có Dòng Ba Cát Minh. Quý vị sẽ bắt đầu những giai đoạn huấn luyện học hỏi chính thức –

Dòng Ba Cát Minh là ai?

dongba.jpg

Dòng Ba, Dòng Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, hay còn gọi là Dòng Ba Cát Minh là một hiệp hội chủ yếu cho người giáo dân. Các hội viên sống cuộc đời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa. Họ dấn thân một cách tự nguyện đi theo Chúa Giêsu Kitô theo linh đạo, truyền thống và tinh thần của Dòng Cát Minh, dưới thẩm quyền của cha Tổng Quyền Dòng Cát Minh. Các hội viên,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut