Skip to Content

Teresa Benedict Thánh Giá

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Bênêđícta Thánh Giá (Edith Stein)

edithstein.jpg
Thứ Tư, 9 Tháng 8, 2017

 

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của cha ông chúng con,

Edith Stein (1891-1942)

Edith Stein.jpg

 

“Ngay từ Ấu Thơ tôi đã biết Lòng Tốt cao quý hơn sự Thông Minh”

(Edith Stein)

 

Hành trình một đời người...

Thánh Edith Stein

teresab.jpg
Edith Stein, một nữ tu Cát Minh thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Ðức cũng như trên toàn thế giới. Ngài là nguồn cảm hứng cho tất cả những ai coi Thánh Giá là di sản, và cuộc đời ngài được dâng hiến cho sự đau khổ và bách hại của dân tộc Do Thái.
Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut