Skip to Content

Lectio Năm A

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Bênêđícta Thánh Giá (Edith Stein)

edithstein.jpg
Thứ Tư, 9 Tháng 8, 2017

 

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa của cha ông chúng con,

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung (A)

chuahienlinh_c.jpg
Chúa Nhật, 6 Tháng 8, 2017

 

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha nhân từ và hằng hữu,

Lectio Divina: Thánh Tôma, Tông Đồ - Ga 20:24-29

toma_td.jpg
Thứ Hai, 3 Tháng 7, 2017

 

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha,

Cha kêu gọi các cái Cha

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (A)

cn_xiii_tn_a.jpg
Chúa Nhật, 2 Tháng 7, 2017

Từ bỏ tất cả để theo Chúa Giêsu

“Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy,

thì chẳng xứng đáng với Thầy!”

Mt 10:37-42 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với

Lectio Divina: Chúa Nhật XII Thường Niên (A)

cn_xii_tn_a.jpg
Chúa Nhật, 25 Tháng 6, 2017

 

Làm chứng cho Tin Mừng mà không sợ hãi

Mt 10:26-33 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Trong bóng tối của một đêm không trăng sao,

một đêm vô nghĩa

Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (A)

thanhtamchuagiesu_a.jpg
Thứ Sáu, 23 Tháng 6, 2017

 

1)  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut