Skip to Content

Lectio Năm A

Lectio Divina: Đức Mẹ Lộ Đức, Máccô 8:1-10

Thứ Bảy, 11 Tháng 2, 2017

 

Tuần V Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, xin Cha hãy trông nom gia đình Cha

Lectio Divina: Thánh Tôma Aquinô, Máccô 4:35-41

Thứ Bảy, 28 Tháng 1, 2017

 

Tuần III Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và hằng sống,

Lectio Divina: Máccô 3:20-21

Thứ Bảy, 21 Tháng 1, 2017

 

Tuần II Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

Lectio Divina: Mátthêu 4:12-17, 23-25

Thứ Bảy, 7 Tháng 1, 2017

 

Mùa Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, xin để cho ánh sáng huy hoàng của Chúa chiếu rọi trong chúng con,

Lectio Divina: Gioan 1:43-51

Thứ Năm, 5 Tháng 1, 2017

 

Mùa Giáng Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng sống,

Lectio Divina: Thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại

phalotrolai.jpg
Thứ Tư, 25 Tháng 1, 2017

Tuần III Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, là Chúa Tể trời đất,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut