Skip to Content

Lectio Năm B

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIV Thường Niên (B)

CN34TN B.jpg
Chúa Nhật, 22 Tháng 11, 2015

Đức Giêsu là Vua Cứu Thế

Người đưa chúng ta cùng với Người bước vào vương quốc đời sau

Chúng ta lắng nghe sự thật, đứng bên cạnh ngai tòa của Người,

Đó là cây thập giá

Ga 18:33-37

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, Ngôi Lời của Cha đã gõ cửa nhà con trong đêm.  Người đã bị bắt, bị trói, nhưng

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (B)

CN33TN B.jpg
Chúa Nhật, 15 Tháng 11, 2015

Bài Giảng Cuối Cùng

Mc 13:24-32

 

1. Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa toàn năng,

Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự.

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (B)

CN32TN B.jpg
Chúa Nhật, 8 Tháng 11, 2015

Chúa Giêsu, các Kinh Sư và bà góa 

Cách tính toán khác thường trong Nước Thiên Chúa

Mc 12:38-44

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Lễ Các Thánh – Mátthêu 5:1-12a

LeCacThanh.jpg
Thứ Hai, 19 Tháng 10, 2015

Tám Mối Phúc Thật

Mt 5:1-12 

 

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời nguyện mở đầu:  

 

Lạy Chúa, ý nghĩa của cuộc đời chúng con là đi tìm kiếm Lời Chúa, là Lời đến với chúng

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (B)

CN30TN B.jpg
Chúa Nhật, 25 Tháng 10, 2015

Chúa Giêsu chữa lành Bartimê, người mù thành Giêricô 

Người mù được thấy! Hãy để cho những kẻ nhìn thấy không bị lừa gạt!

Mc 10:46-52

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (B)

CN29TN B.jpg
Chúa Nhật, 18 Tháng 10, 2015

Người lãnh đạo phải phục vụ

Mc 10:35-45

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa của bình an và tha thứ, Chúa đã ban cho chúng con Đức Kitô như một

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut