Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô

Thứ Sáu, 18 Tháng 11, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 19:45-48

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Cha đầy nhân lành

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Thứ Hai, 21 Tháng 11, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 21:1-4

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa,

xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con

Lectio Divina: Thánh Anrê Dũng Lạc và các Bạn Tử Đạo Việt Nam

thanhtdvietnam.jpg
Thứ Năm, 24 Tháng 11, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 21:20-28

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa,

xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con

Lectio Divina: Thánh Phanxicô thành Assisi

Thứ Ba, 4 Tháng 10, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 10:38-42

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, tình yêu của Cha dành cho chúng con vượt qua tất cả mọi hy vọng và mong ước của chúng con.

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Tiến Sĩ Hội Thánh

Therese-de-Enfant-Jesus.jpg
Thứ Bảy, 1 Tháng 10, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 10:17-24

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Cha,

Chúa đã cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Chúa

Lectio Divina: Thánh Luca, Tác Giả Sách Tin Mừng – Lc 10:1-9

Thánh Sử Luca.jpg
Thứ Ba, 18 Tháng 10, 2016

 

Thánh Luca, Phúc Âm Thánh Sử

Mùa Thường Niên                                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa,

Chúa là Đấng phò trợ và hướng dẫn chúng con,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut