Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (C)

CN26TN C.jpg
Chúa Nhật, 25 Tháng 9, 2016

 

Dụ ngôn về người hành khất Lazarô và nhà phú hộ

Cả hai chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa đóng

Lc 16:19 – 31 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

CN25TN C.jpg
Chúa Nhật, 18 Tháng 9, 2016

 

Dụ ngôn về người quản lý bất trung

Trung tín cùng Thiên Chúa như chỉ một Chúa

Lc 16:1 – 13

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, Cha của con, hôm nay con sấp mình trước mặt Chúa với sự yếu đuối của con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (C)

CN24TN C.jpg
Chúa Nhật, 11 Tháng 9, 2016

 

Những dụ ngôn về vật bị mất

Gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống

Lc 15:1 – 32 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (C)

CN23TN C.jpg
Chúa Nhật, 4 Tháng 9, 2016

 

Các điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu  

Lc 14:25-33 

 

Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Thánh Nữ Mônica

Thứ Bảy, 27 Tháng 8, 2016

 

Mùa Thường Niên                                            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha chúng con,

Xin Cha giúp cho chúng con đi tìm các giá trị

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (C)

CN22TN C.jpg
Chúa Nhật, 28 Tháng 8, 2016

 

Dụ ngôn chỗ trên nhất và chỗ rốt hết:

Vì hễ ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống

Lc 14:1, 7-14

 

1.  Lắng Nghe Lời Chúa

 

a)  Lời nguyện mở đầu:

 

Lạy Chúa, tất cả chúng con có một nỗi khao khát được lắng nghe Chúa, và Chúa biết điều

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut