Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Kính Danh Thánh Đức Maria – Luca 7:1-10

Thứ Hai, 12 Tháng 9, 2016

 

Mùa Thường Niên                                            

Lc 7:1-10

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Cha của chúng con,

Lectio Divina: Thánh Têrêsa thành Calcuta

Thứ Hai, 5 Tháng 9, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 6:6-11

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con,

Lectio Divina: Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gábriel, và Ráphael

TongLanhThienThan.jpg
Thứ Năm, 29 Tháng 9, 2016

 

Mùa Thường Niên

Ga 1:47-51

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha,

Xin Cha cho chúng con thấy sức mạnh toàn năng của Cha

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

cMẹSầuBi.jpg
Thứ Năm, 15 Tháng 9, 2016

 

Mùa Thường Niên

Ga 19:25-27

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng,

Lectio Divina: Thánh Mátthêu, Tác Giả Sách Tin Mừng - Mt 9:9-13

mathew_0.jpg
Thứ Tư, 21 Tháng 9, 2016

 

Thánh Mátthêu, Phúc Âm Thánh Sử

Mùa Thường Niên                                            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha,

Cha kêu gọi các con cái Cha

Lectio Divina: Lễ Suy Tôn Thánh Giá

SuyTonThanhGia.jpg
Thứ Tư, 14 Tháng 9, 2016

 

Những ai tin vào Đức Giêsu thì được sự sống đời đời

Ga 3:13-17

 

Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, Đấng đã muốn cứu rỗi nhân loại

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut