Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (C)

CN22TN C.jpg
Chúa Nhật, 28 Tháng 8, 2016

 

Dụ ngôn chỗ trên nhất và chỗ rốt hết:

Vì hễ ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống

Lc 14:1, 7-14

 

1.  Lắng Nghe Lời Chúa

 

a)  Lời nguyện mở đầu:

 

Lạy Chúa, tất cả chúng con có một nỗi khao khát được lắng nghe Chúa, và Chúa biết điều

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (C)

CN21TN C.jpg
Chúa Nhật, 21 Tháng 8, 2016

 

Cánh cửa hẹp và ơn gọi các dân ngoại  

Lc 13:22–30 

 

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha, chúng con đến trước nhan thánh Người, bởi vì chúng con không biết làm thế nào

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung (C)

CN2-ChayB.jpg
Thứ Bảy, 6 Tháng 8, 2016

 

Việc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa

Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang

Mc 9:2-10

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio: Chúa Nhật XX Thường Niên (C)

CN20TN C.jpg
Chúa Nhật, 14 Tháng 8, 2016

 

Chú ý tới các sự kiện:

Chúa Giêsu dạy cách đọc các dấu chỉ thời đại

Lc 12:49-59

 

Lời Nguyện Mở Đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (C)

CN19TN C.jpg
Chúa Nhật, 7 Tháng 8, 2016

 

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu về sự tỉnh thức

Lc 12:32–48

 

Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin đổ đầy các tâm hồn trung nghĩa của Chúa.

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (C)

CN18TN C.jpg
Chúa Nhật, 31 Tháng 7, 2016

 

Mối lo lắng về sự giàu sang làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và ngăn trở chúng ta trong việc phục vụ tha nhân  

Lc 12:13 – 21

 

1.  Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn trong lời cầu nguyện – Statio

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang tụ họp nhau đây trước mặt Chúa; chúng con cảm

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut