Skip to Content

Lectio Năm C

Chúa Nhật XII Thường Niên

Chúa Nhật, 20 Tháng 6, 2010

Lời tuyên xưng của ông Phêrô

“các con bảo Thầy là ai?”

Lễ Thăng Thiên

Chúa Nhật, 16 Tháng 5, 2010

Sứ mạng của Giáo Hội: Lucas 24,46-53

Đi làm chứng cho ơn tha tội mà Chúa Giêsu dâng tặng cho tất cả mọi người

Lễ Chúa Ba Ngôi

Chúa Nhật, 30 Tháng 5, 2010

Lời hứa về Chúa Thánh Thần:Juan 16,12-15

Lectio: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu

Chúa Nhật, 6 Tháng 6, 2010

Những chiếc bánh hóa ra nhiều cho những người đang đói Lucas 9,10-17

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chia xẻ

Lectio: Chúa Nhật XI Thường Niên

Chúa Nhật, 13 Tháng 6, 2010

Chúa Giêsu tiếp đón và bênh vực Lucas 7,36 a 8,3

Người đàn bà với bình thuốc thơm

Lectio: Chúa Nhật XIII Thường Niên

Chúa Nhật, 27 Tháng 6, 2010

Nỗi khó khăn trong việc tạo dựng các môn đệ. Lucas 9,51-62

Làm cách nào để sống lại lần nữa

Lc 9:51–62

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut