Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu

Chúa Nhật, 6 Tháng 6, 2010

Những chiếc bánh hóa ra nhiều cho những người đang đói Lucas 9,10-17

Chúa Giêsu dạy chúng ta phải chia xẻ

Lectio: Chúa Nhật XI Thường Niên

Chúa Nhật, 13 Tháng 6, 2010

Chúa Giêsu tiếp đón và bênh vực Lucas 7,36 a 8,3

Người đàn bà với bình thuốc thơm

Lectio: Chúa Nhật XIII Thường Niên

Chúa Nhật, 27 Tháng 6, 2010

Nỗi khó khăn trong việc tạo dựng các môn đệ. Lucas 9,51-62

Làm cách nào để sống lại lần nữa

Lc 9:51–62

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut