Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ - Mt 10:7-13

barbarasTĐ.JPG
Thứ Bảy, 11 Tháng 6, 2016

Thánh Barnaba, Tông Đồ

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XII Thường Niên (C)

CN12TN C.jpg
Chúa Nhật, 19 Tháng 6, 2016

Lời tuyên xưng của thánh Phêrô

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Lc 9:18-24

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Người là Đấng hợp nhất linh hồn con với Thiên Chúa: xin hãy tác

Lectio Divina: Chúa Nhật XI Thường Niên (C)

CN11TN C.jpg
Chúa Nhật, 12 Tháng 6, 2016

Chúa Giêsu tiếp đón và bênh vực người đàn bà với bình thuốc thơm

Niềm tin tưởng của người nghèo khó vào Đức Giêsu

Lc 7:36 – 8:3

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (C)

ThanhTamChuaGiesu.jpg
Thứ Sáu, 3 Tháng 6, 2016

Con chiên lạc và được tìm thấy

Việc hối cải thực sự:  từ công chính đến lòng thương xót

Lc 15:3-7

 

Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Cha của con, con đến trước mặt Chúa ngày hôm nay với một trái tim u buồn, bởi

Lectio Divina: Chúa Nhật X Thường Niên (C)

CN10TN C.jpg
Chúa Nhật, 5 Tháng 6, 2016

Đức Giêsu cho con trai một bà góa thành Na-in sống lại

Chúa Giêsu chạnh lòng thương

Lc 7:11-17

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần, linh hồn của linh hồn con, con thờ lạy Chúa.  Xin Chúa soi sáng,

Lectio Divina: Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ

TraiTimVoNhiemĐucMe.jpg
Thứ Bảy, 4 Tháng 6, 2016

Lc 2:41-51

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa,

Chúa đã chuẩn bị một nơi cư ngụ xứng đáng của Chúa Thánh Thần trong trái tim vô nhiễm

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut