Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio: Chúa Nhật XX Thường Niên (C)

CN20TN C.jpg
Chúa Nhật, 14 Tháng 8, 2016

 

Chú ý tới các sự kiện:

Chúa Giêsu dạy cách đọc các dấu chỉ thời đại

Lc 12:49-59

 

Lời Nguyện Mở Đầu

 

Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (C)

CN19TN C.jpg
Chúa Nhật, 7 Tháng 8, 2016

 

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu về sự tỉnh thức

Lc 12:32–48

 

Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin đổ đầy các tâm hồn trung nghĩa của Chúa.

Lectio Divina: Thánh Lôrensô, Phó Tế Tử Đạo – Ga 12:24-26

Thứ Tư, 10 Tháng 8, 2016

 

Mùa Thường Niên                                            

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Đấng Toàn Năng và là Thiên Chúa hằng sống,

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (C)

CN18TN C.jpg
Chúa Nhật, 31 Tháng 7, 2016

 

Mối lo lắng về sự giàu sang làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và ngăn trở chúng ta trong việc phục vụ tha nhân  

Lc 12:13 – 21

 

1.  Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn trong lời cầu nguyện – Statio

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con đang tụ họp nhau đây trước mặt Chúa; chúng con cảm

Lectio Divina: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

DucMeLenTroi.jpg
Thứ Hai, 15 Tháng 8, 2016

 

Đức Maria đi viếng bà thánh Êlisabéth

Lc 1:39-56 

 
1.    BÀI ĐỌC

a)    Lời nguyện mở đầu:

Lạy Chúa Thánh Thần, Thần Khí của sự Khôn Ngoan, của Khoa Học, của Tri Thức, của

Lectio Divina: Thánh Nữ Martha – Lc 10:38-42

7_29_St_Martha + Mary.jpg
Thứ Sáu, 29 Tháng 7, 2016

 

Thứ Sáu Tuần XVII Thường Niên                   

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Cha của chúng con và là Đấng bảo vệ chúng con,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut