Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc Núi Cát Minh

Me Cat Minh.JPG
Thứ Bảy, 16 Tháng 7, 2016

Thưa Bà, đây là con của Bà!

Đây là mẹ của anh!

Ga 19:25-27

 

1.  Chúng ta hãy lắng đọng trong Cầu Nguyện – Statio

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến, xin hãy đổ đầy tâm trí chúng con với ánh sáng của

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (C)

CN15TN C.jpg
Chúa Nhật, 10 Tháng 7, 2016

Dụ ngôn người Samaria nhân lành

Ai là anh em của tôi?

Lc 10:25-37

 

1.  BÀI ĐỌC

 

a) Lời nguyện mở đầu:

 

Lời nguyện của Chân Phước Giorgio Preca

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (C)

CN14TN C.jpg
Chúa Nhật, 3 Tháng 7, 2016

Bảy mươi hai môn đệ được sai đi.

Gầy dựng lại đời sống cộng đoàn

Lc 10:1-12, 17-20

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

CN13TN C.jpg
Chúa Nhật, 26 Tháng 6, 2016

Tiến trình khó khăn trong việc thành lập các môn đệ.

Làm thế nào để được tái sinh

Lc 9:51–62

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Lễ Thánh Barnaba Tông Đồ - Mt 10:7-13

barbarasTĐ.JPG
Thứ Bảy, 11 Tháng 6, 2016

Thánh Barnaba, Tông Đồ

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Chúa Nhật XII Thường Niên (C)

CN12TN C.jpg
Chúa Nhật, 19 Tháng 6, 2016

Lời tuyên xưng của thánh Phêrô

“Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”

Lc 9:18-24

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần, Người là Đấng hợp nhất linh hồn con với Thiên Chúa: xin hãy tác

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut