Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh (C)

CN5PhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 24 Tháng 4, 2016

Điều răn mới:

Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta

Ga 13:31-35

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời Nguyện Mở Đầu:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con hiểu được mầu nhiệm của Hội Thánh như một cộng

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh (C)

CN4PhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 17 Tháng 4, 2016

Chúa Giêsu vị Mục Tử Nhân Lành

Con chiên Người nhận biết Người

Ga 10:27-30

 

1. Bài đọc

 

a) Lời nguyện mở đầu:

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, xin hãy

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Phục Sinh (C)

CN3PhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 10 Tháng 4, 2016

Tình yêu mặc khải sự hiện hữu của Chúa

Lời mời đến bàn tiệc Thánh Thể của Chúa Phục Sinh 

Ga 21: 1-19

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha, xin hãy ban Thánh Thần Chúa xuống để cuộc sống tăm tối vô ích của chúng con có

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh (C) Kính Lòng Thương Xót Chúa

CNIIPhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 3 Tháng 4, 2016

Sứ vụ của các môn đệ và

lời chứng của tông đồ Tôma

Ga 20:19-31

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Cha, trong Chúa Nhật hôm nay con cái Cha đang tề tựu để ca tụng Đấng là Trước Hết

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (C)

PhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 27 Tháng 3, 2016

Thấy trong đêm tối và tin tưởng vì tình yêu

Ga 20:1-9

 

1.    Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng Chúa giải chiếu trên chúng con, là nguồn mạch của

Lectio Divina: Luca 18:9-14

Thứ Bảy, 5 Tháng 3, 2016

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut