Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Luca 18:9-14

Thứ Bảy, 5 Tháng 3, 2016

Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay                              

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con,

Lectio Divina: Luca 4:24-30

Thứ Hai, 29 Tháng 2, 2016

Thứ Hai Tuần III Mùa Chay                               

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Thiên Chúa thánh thiện và công chính,

Là Chúa Cha yêu thương của chúng con

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (C)

LeLa1 C.jpg
Chúa Nhật, 20 Tháng 3, 2016

Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu:

Khi tình yêu đi đến tột điểm

Lc 22:14-23,56

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Thánh Thần,

Đấng đã được ban xuống thế gian bởi cái chết của Chúa,

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Chay (C)

CN5-ChayC.jpg
Chúa Nhật, 13 Tháng 3, 2016

Chúa Giêsu gặp một người phụ nữ sắp bị ném đá

“Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi!”

Ga 8:1-11

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (C)

CN4-ChayC.jpg
Chúa Nhật, 6 Tháng 3, 2016

Dụ Ngôn Người Con Hoang Đàng

Lc 15:1-3,11-32

 

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời nguyện mở đầu:  

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy mặc khải cho chúng con mầu nhiệm của Chúa

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Chay (C)

CN3-ChayC.jpg
Chúa Nhật, 28 Tháng 2, 2016

Chúa Giêsu nhận xét về các sự kiện trong ngày

Phương cách để giải thích các dấu chỉ thời đại

Lc 13:1-9

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut