Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Lễ Chúa Ba Ngôi (C)

ChuaBaNgoi C.jpg
Chúa Nhật, 22 Tháng 5, 2016

Lời hứa về Chúa Thánh Thần:

Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ gửi Chúa Thánh Thần

Ga 16:12-15

 

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời nguyện mở đầu:

 

Lạy Thiên Chúa, qua việc sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế gian đã mặc khải

Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (C)

ChuaThanhThan (C).jpg
Chúa Nhật, 15 Tháng 5, 2016

Lời hứa về Đấng Phù Trợ.  Chúa Thánh Thần,

Là Thầy dạy và là ký ức sống động của Lời Chúa Giêsu

Ga 14:15-16, 23-26

 

1.  Lời Nguyện Mở Đầu

 

Lạy Cha rất nhân từ, vào ngày cực thánh này con kêu cầu với Cha trong phòng con sau

Lectio Divina: Lễ thánh Mátthia Tông Đồ - Ga 15:9-17

mathiasTongDo.jpg
Thứ Bảy, 14 Tháng 5, 2016

Thánh Matthia, Tông Đồ

Mùa Phục Sinh                                                    

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con,

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (C)

ThangThien (C).jpg
Chúa Nhật, 8 Tháng 5, 2016

 

Sứ vụ của Giáo Hội:

Đi làm chứng cho sự tha thứ mà Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người 

Lc 24:46-53

 

Lời Nguyện Mở Đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (C)

CN6PhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 1 Tháng 5, 2016

Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa Giêsu

Ga 14:23-29

 

1.  Lời Nguyện Mở Đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh (C)

CN5PhucSinh C.jpg
Chúa Nhật, 24 Tháng 4, 2016

Điều răn mới:

Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta

Ga 13:31-35

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời Nguyện Mở Đầu:

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con hiểu được mầu nhiệm của Hội Thánh như một cộng

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut