Skip to Content

Lectio Năm C

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Chay (C)

CN2-ChayC.jpg
Chúa Nhật, 21 Tháng 2, 2016

Chúa Giêsu Hiển Dung

Phương cách mới làm viên mãn những lời tiên tri

Lc 9:28-36

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Chay (C)

CN I MuaChay C.jpg
Chúa Nhật, 14 Tháng 2, 2016

Chúa Giêsu chịu cám dỗ

Chiến thắng bằng cầu nguyện và Kinh Thánh

Lc 4:1-13

 

1.  Bài Đọc

 

a)  Lời nguyện mở đầu:  

 

Lạy Chúa, vào lúc bắt đầu mùa Chay này, một lần nữa Chúa mời gọi con suy niệm về câu

Lectio Divina: Chúa Nhật V Thường Niên (C)

CN5TN C.jpg
Chúa Nhật, 7 Tháng 2, 2016

Niềm tin vào lời Chúa Giêsu cuộc lưới cá kỳ diệu  

Việc kêu gọi các môn đệ tiên khởi 

Lc 5:1-11 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha, giờ đây Ngôi Lời của Cha đã đến!  Đấng đã xuất hiện như mặt trời sau đêm tăm

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Thường Niên (C)

CNIVTN C.jpg
Chúa Nhật, 31 Tháng 1, 2016

Chúa Giêsu liên kết Kinh Thánh với đời sống

Dân làng Nagiarét không phục Chúa Giêsu và xua đuổi Người

Lc 4:21-30

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (C)

CN3TN C.jpg
Chúa Nhật, 24 Tháng 1, 2016

Chúa Giêsu trình bày chương trình sứ vụ của mình

Tại cộng đoàn Nagiarét

Lc 1:1-4; 4:14-21

 

1. Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao,

Lectio Divina: Chúa Nhật II Thường Niên (C)

CN2TN C.jpg
Chúa Nhật, 17 Tháng 1, 2016

Phép Lạ Đầu Tiên của Chúa Giêsu

“Hễ Người bảo gì thì phải làm theo!”

Ga 2:1-12

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut