Skip to Content

Lectio Divina: Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ, Máccô 8:34-9:1

Thứ Sáu, 17 Tháng 2, 2017

 

Tuần VI Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con,

chúng con tin tưởng vào Chúa với tất cả hồn xác chúng con.

Nguyện xin cho đức tin này sẽ không bao giờ là một niềm tin không sinh khí

trong chân lý trừu tượng bề ngoài của chúng con,

mà là một cam kết riêng sâu xa

với Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Xin Chúa hãy ban cho chúng con lòng can đảm,

mà sống vì anh chị em chúng con

và nếu cần phải mất mạng sống mình vì họ

và vì Chúa Cứu Thế Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Đấng hằng sống và hằng trị cùng với Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần,

đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

2.  Bài Đọc – Trích Tin Mừng theo Máccô 8:34-9:1

 

Khi ấy, Chúa Giêsu tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán:  “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta.  Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất.  Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Phúc Âm, thì sẽ cứu được mạng sống mình. 

Vì chưng được lời lãi cả thế gian mà mất mạng sống mình, thì nào được ích gì?  Và người ta lấy gì mà đánh đổi mạng sống mình? 

Ai hổ thẹn vì Ta và vì Lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn từ khước nó, khi Người đến trong vinh quang của Cha Người cùng các thần thánh.”

Và Đức Giêsu còn nói với họ:  “Quả thật, Ta bảo các ngươi:  trong số những kẻ có mặt tại đây, có người sẽ không phải nếm cái chết, trước khi thấy Nước Thiên Chúa đến trong quyền năng.”

 

3.  Suy Niệm

 

*  Bài Tin Mừng hôm nay nói về điều kiện cần có để theo Chúa Giêsu.  Ông Phêrô không hiểu được lời đề nghị của Chúa Giêsu khi Ngài nói về sự đau khổ và thập giá.  Phêrô chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, nhưng không phải là Đấng Cứu Thế Đau Khổ.  Trước việc hiểu lầm này của ông Phêrô, Chúa Giêsu diễn tả lời loan báo về Thập Giá và giải thích ý nghĩa của thập giá vì đời sống của các môn đệ (Mk 8:27-9:1).  

*  Bối cảnh lịch sử của sách Tin Mừng Máccô:  Vào thập niên 70, khi Máccô viết sách này, tình trạng của các cộng đoàn không thật thoải mái.  Đã có nhiều đau khổ, đã có nhiều thập giá.  Sáu năm trước đó, năm 64, Hoàng đế Nêrô đã ban chiếu chỉ cho cuộc đàn áp quy mô đầu tiên, giết hại rất nhiều Kitô hữu.  Trong năm 70, ở đất Paléstine, người La Mã đã phá hủy thành Giêrusalem.  Tại các quốc gia khác, mối căng thẳng rất lớn giữa những người Do Thái cải đạo và những lương dân mới theo đạo đã bắt đầu nảy sinh.  Khó khăn lớn nhất là Thập Giá của Chúa Giêsu.  Người Do Thái cho rằng một kẻ bị đóng đinh không thể nào là Đấng Thiên Sai, bởi vì lề luật khẳng định rằng bất cứ kẻ nào bị đóng đinh phải bị coi như là kẻ bị Thiên Chúa nguyền rủa (Đnl 21:22-23).   

*  Mc 8:34-37:  Điều kiện để theo Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu đưa ra kết luận có giá trị cho các môn đệ, cho các Kitô hữu thời của tác giả Máccô và cũng cho chúng ta là kẻ sống vào thời nay:  Ai muốn theo Ta thì phải từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình mà theo Ta!  Vào lúc ấy, thập giá là hình phạt tử hình mà Đế quốc La Mã dành cho những kẻ bị khinh chê.  Vác lấy Thập Giá và theo Chúa có nghĩa là, một cách dứt khoát, chấp nhận bị khinh khi bởi cơ chế bất công đã hợp thức hóa điều bất công.  Thập giá không phải là hậu quả của thuyết định mệnh của lịch sử, cũng chẳng phải là sự đòi hỏi của Chúa Cha.  Thập Giá là hệ quả của sự dấn thân bởi việc tự do nhận lãnh của Chúa Giêsu để mặc khải Tin Mừng về Đấng là Chúa Cha và do đó, tất cả mọi người phải được đón nhận và đối xử như anh chị em.  Vì lời loan báo cách mạng này, mà Chúa đã bị bách hại và Người đã không ngần ngại dâng hiến mạng sống mình.  Không có tình yêu nào lớn hơn là tình yêu của người thí mạng sống cho anh em mình.  Lập tức, hai câu sau được tác giả Máccô chèn vào trong văn bản.

*  Mc 8:38-9:1:  Hai giai đoạn:  một lời yêu cầu và một lời loan báo.  Điều đầu tiên (Mc 8:38) là lời yêu cầu không nên hổ thẹn vì Tin Mừng, mà nên phải can đảm tuyên xưng.  Điều thứ hai (Mc 9:1), là việc loan báo về sự xuất hiện hoặc hiện diện của Chúa Giêsu trong các sự kiện của cuộc sống.  Một số người cho rằng Chúa Giêsu sẽ đến sau đó (1Tx 4:15-18).  Nhưng trong thực tế, Chúa Giêsu đã đến và đã hiện diện trong người ta, đặc biệt là người nghèo.  Nhưng dân chúng đã không nhận biết được điều này.  Chính Chúa Giêsu đã nói:  “Mỗi lần các ngươi giúp cho người nghèo, người đau yếu, kẻ không nhà, tù nhân, khách lạ là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy!” (xem Mt 25:34-45).    

 

4.  Một vài câu hỏi gợi ý cho việc suy gẫm cá nhân

 

  • Thập giá nào nặng trĩu trên vai tôi và thập giá nào làm cuộc đời tôi ra nặng nề?  Tôi vác thập giá ấy như thế nào?
  • Để đạt được hoặc làm mất đi sự sống; lời lãi cả thế gian hoặc để mất linh hồn; phải hổ thẹn vì Tin Mừng hoặc tuyên xưng công khai.  Việc này xảy ra như thế nào trong đời tôi?

 

5.  Lời nguyện kết

 

Hạnh phúc thay, người kính sợ CHÚA,

những ưa cùng thích mệnh lệnh Chúa truyền ban.

Trên mặt đất, con cháu của họ sẽ hùng cường,

dòng dõi kẻ ngay lành được Chúa thương giáng phúc.

(Tv 112:1-2)

 

Vể Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.date | by Dr. Radut