Skip to Content

Lectio Divina: Lễ Cung Hiến Đền Thờ Thánh Phêrô và Phaolô

Thứ Sáu, 18 Tháng 11, 2016

 

Mùa Thường Niên

Lc 19:45-48

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Cha đầy nhân lành

xin gìn giữ chúng con được trung thành trong việc phục vụ Chúa,

vì được phục vụ Chúa là niềm vui vĩnh cửu của chúng con.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa,

Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

2.  Tin Mừng Chúa Kitô theo thánh Luca – Lc 19:45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán và nói với họ:  “Đã có lời chép rằng:  Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp.” 

Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ.  Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các kỳ lão trong dân cũng vậy.  Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.

 

3.  Suy Niệm

-  Bối cảnh:  Thánh Luca sau khi đã mô tả cuộc hành trình của Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem (11-19:28), bây giờ giới thiệu Chúa trong khi Người đang thực hiện hoạt động của mình trong Đền Thờ.  Sau khi đi vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Thiên Sai qua cổng phía Đông (19:45), Đền Thờ trở thành nơi đầu tiên mà Đức Giêsu thực hiện hoạt động của Người:  những tranh cãi được thuật lại xảy ra tại nơi này và chúng đề cập đến điều này.  Việc Chúa Giêsu đi đến Đền Thờ không chỉ là một diễn tiến cá nhân mà nó cũng còn liên quan đến “vô số các môn đệ của Người” (câu 37) về mối quan hệ của họ với Thiên Chúa (các câu 31-34).  Hơn hết cả, thánh Luca giới thiệu cảnh đầu tiên trong đó trình bày những chuẩn bị cho việc tiến vào Đền Thờ của Chúa Giêsu (các câu 29-36) và sự thực hiện của họ (các câu 37-40); tiếp theo sau đó là cảnh mà chúng ta đọc trong đoạn Tin Mừng của phần phụng vụ hôm nay:  Nhà của Đức Giêsu trong Đền Thờ và việc xua đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi Đền Thờ (các câu 45-48).  

-  Cử chỉ của Chúa Giêsu:  Điều này không có giá trị chính trị mà có một ý nghĩa tiên tri.  Độc giả nghĩ rằng mục đích chính cuộc hành trình của Chúa Giêsu về Giêrusalem là việc tiến vào Đền Thờ.  Để nhắc nhớ lại lời tiên tri của ngôn sứ Malakhi là điều hiển nhiên rằng nó được hoàn thành tại lúc Chúa Giêsu tiến vào Đền Thờ:  “Và bỗng nhiên Chúa Thượng mà các ngươi tìm kiếm, đi vào Thánh Điện của Người (Ml 3:1).  Cử chỉ việc xua đuổi những kẻ buôn bán khỏi Đền Thờ của Chúa Giêsu được dẫn kèm bởi hai lần đề cập trong Kinh Thánh.  Trước hết, sách tiên tri Isaia Is 56:7:  “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân.”  Đền Thờ là nơi mà Chúa Giêsu quay trở lại với Chúa Cha.  Các hoạt động thương mãi và buôn bán đã khiến cho Đền Thờ trở thành hang ổ của bọn trộm cướp và đã tước đoạt đi chức năng duy nhất của nó:  việc gặp gỡ với sự hiện diện của Thiên Chúa.  Lần đề cập thứ hai từ Kinh Thánh:  được trích từ sách tiên tri Giêrêmia 7:11:  “Phải chăng các ngươi coi nhà này, coi nơi danh Ta được kêu khấn là hang trộm cướp sao?”  Hình ảnh hang trộm cướp một mặt giúp Chúa Giêsu lên án việc đổi chác vật chất và không chỉ là đổi chác lọc lừa của việc buôn bán hoặc thương mãi trong cách lén lút và bất hợp pháp được thực hiện trong Đền Thờ.  Chúa Giêsu đòi hỏi một sự thay đổi hoàn toàn:  thanh tẩy Đền Thờ khỏi tất cả những điều tiêu cực do loài người tạo ra và để đưa nó trở về chức năng ban đầu của nó:  để giúp cho việc phụng tự đích thực với Thiên Chúa.  Và việc xua đuổi những kẻ mạo danh buôn bán và thương mãi đã ứng nghiệm lời tiên tri của ngôn sứ Dacaria:  “Ngày ấy, sẽ không còn lái buôn trong Nhà ĐỨC CHÚA các đạo binh nữa” (Dcr 14:21).  Những lời này của Chúa Giêsu về Đền Thờ đã không hướng đến việc phục hồi sự thanh sạch của sự sùng bái hoặc việc phụng tự, như là ý định của nhóm Nhiệt Thành.  Ý định của Chúa Giêsu vượt xa sự thanh sạch của giáo phái; nó triệt để hơn, không khoan nhượng:  Đền Thờ không phải là nơi dành để thực hiện cho công việc của loài người; sự hiện diện của Thiên Chúa không bị ràng buộc vào khía cạnh vật chất của nó; việc phục vụ đích thực của Thiên Chúa được thực hiện bởi Đức Giêsu qua việc giảng dạy của Ngài.  Bởi vì việc rao giảng này “các thượng tế và Kinh Sư cùng với các kỳ lão trong dân đã tìm cách giết Người” (câu 47).  Trong thực tế, tại nơi tạm trú này của Đền Thờ, Chúa Giêsu thực hiện một giáo lý rất quan trọng, chính tại nơi này nguyên tắc rất căn bản cho người Do Thái mà giáo huấn của Chúa đạt tột đỉnh và lời của các Tông Đồ cũng sẽ bắt đầu từ nơi này (Cv 5:12,20,25,42).  Sự phổ biến của Lời Ân Sủng mà Chúa Giêsu là người thực hiện duy nhất tự nó vươn ra giống như một cây cung bắt đầu với sự phản đối của Người, khi Người chỉ mới lên 12 tuổi ngồi giữa các Luật sĩ trong Đền Thờ; nó được kéo dài với việc giảng dạy của Người khi người đi qua miền Galilêa và trong cuộc hành trình của Người đến Giêrusalem; cho đến khi Chúa bước vào Đền Thờ nơi Người nhận quyền sở hữu nhà Thiên Chúa.  Các căn cứ cho sứ vụ tương lai của Giáo Hội được đặt tại chỗ này:  việc phổ biến Lời Chúa.  Các thủ lãnh trong dân không có ý định ngăn chặn Chúa Giêsu đã phá hủy công việc buôn bán vào thời ấy, nhưng những lý do hồi tố lại tất cả các hoạt động giảng dạy của Người trước đây và bây giờ những hành động này trong bài giảng của Người chống lại Đền Thờ.  Chúa Giêsu khẳng định điều gì đó và điều này gây ra phản ứng bất bình từ các thượng tế và Kinh Sư.  Ngược lại với hành vi thù địch này, người ta có thể thấy một điều tích cực của những người “say mê nghe Lời Người”.  Chúa Giêsu được coi là Đấng Cứu Thế, Đấng tập hợp chung quanh mình, dân của Chúa với Lời Ân Sủng của Người.  

 

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

-  Lời cầu nguyện của bạn lên tới Chúa có bao gồm một mối quan hệ đơn sơ của cha với con mà trong đó tìm được tất cả sức mạnh để thông tri với Thiên Chúa không, hay đúng hơn là nó có được kèm theo với việc sử dụng và thực hành để đạt được trong sự tốt lành của Người không?

-  Khi bạn lắng nghe Lời của Chúa Giêsu, bạn có cảm thấy bị thu hút bởi giáo huấn của Người giống như đám đông đã say mê nghe Lời Người không?  Hay đúng hơn là bạn có để tâm chú ý đủ để lắng nghe Tin Mừng và bạn có tuân hành theo Chúa Kitô không?

 

5.  Lời Nguyện Kết

Con coi trong luật Chúa truyền ban

hơn vàng muôn bạc triệu.

Con cảm thấy lời Ngài đã hứa

ngọt ngào hơn mật ong trong miệng!

(Tv 119:72,103)

 

Vể Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.date | by Dr. Radut