Skip to Content

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Mân Côi, Lc 10:17-24

Thứ Bảy, 7 Tháng 10, 2017

 

Mùa Thường Niên

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 

Lạy Cha,

Xin Cha hiển thị sức mạnh toàn năng của Cha

Trong lòng xót thương và tha thứ của Cha.

Xin Cha tiếp tục đổ đầy chúng con với ân sủng tình yêu của Cha.

Xin Cha giúp chúng con mau mắn hướng về đời sống trường sinh Cha hứa ban

Và đến để chia sẻ trong niềm hân hoan của Nước Cha.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,

Đấng hằng sống và hằng trị với Chúa và Chúa Thánh Thần,

Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

2.  Bài Đọc Tin Mừng – Luca 10:17-24 

 

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói:  “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.”

Đức Giêsu bảo các ông:  “Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống.  Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực kẻ thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.  Tuy nhiên anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”

Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói:  “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.  Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi.  Và không ai biết Người Con là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ Người Con, và kẻ mà Người Con muốn mặc khải cho.”

Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo rằng:  “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy!  Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết:  nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”

 

3.  Suy Niệm

 

-  Bối cảnh.  Trước đó, Chúa Giêsu đã cử nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ ra đi, bây giờ họ trở về từ sứ vụ của mình và thuật lại các việc đã làm.  Người ta có thể minh chứng rằng sự thành công của sứ vụ là do kinh nghiệm vượt trội hay là tính ưu việt của danh thánh Chúa Giêsu đối với quyền năng của sự dữ.  Sự thất bại của Satan trùng hợp với sự xuất hiện của Nước Trời:  các môn đệ đã thấy điều đó trong sứ vụ hiện tại của họ.  Các quyền lực của ma quỷ đã bị suy yếu:  ma quỷ đã quy phục trước quyền năng của danh Chúa Giêsu.  Niềm xác tín như thế không thể là nền tảng của niềm hân hoan và sự nhiệt tình của việc làm chứng trong sứ vụ của họ; niềm hân hoan có nguồn gốc hoặc cội rễ của nó trong sự kiện được Thiên Chúa biết đến và yêu thương.  Điều này không có nghĩa là được Thiên Chúa bảo vệ và mối quan hệ với Ngài luôn đặt chúng ta vào tình thế thuận lợi khi phải đối mặt với quyền lực sự dữ.  Tại đây được chèn vào sự hòa giải của Chúa Giêsu giữa Thiên Chúa và chúng ta:  “Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng” (câu 19).  Quyền năng của Chúa Giêsu là điều cho chúng ta có được kinh nghiệm thành công trên quyền năng của ma quỷ và Người bảo vệ chúng ta.  Một quyền năng chỉ có thể ban truyền khi Satan bị đánh bại, Chúa Giêsu đã hiện diện trong sự gục ngã của Satan, cho dù nó chưa hoàn toàn bị đánh bại hay chế ngự; các Kitô hữu được kêu gọi để cản trở, gây trở ngại trước quyền lực của Satan trên thế gian.  Họ chắc chắn có được chiến thắng mặc dù họ đang sống trong tình huống nguy kịch:  họ tham dự để có được chiến thắng trong sự hiệp tông tình yêu với Đức Kitô cho dù họ có thể bị thử thách bởi đau khổ và cái chết.  Cũng vậy, lý do để vui mừng chẳng phải vì việc chắc chắn sẽ trở về không bị hề hấn gì mà chính là việc được Thiên Chúa yêu thương.  Lời nói của Chúa Giêsu:  “tên anh em đã được ghi trên trời” là bằng chứng cho việc được hiện diện trong tâm hồn của Thiên Chúa (ký ức) bảo đảm tính liên tục của cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta.  Sự thành công của sứ vụ của các môn đệ là kết quả sự thất bại của Satan, giờ đây được cho thấy lòng nhân hậu của Chúa Cha (các câu 21-22):  sự thành công của lời của Ân Sủng trong sứ vụ của nhóm Bảy Mươi Hai môn đệ, được coi như là chương trình của Chúa Cha và trong sự hiệp thông trong sự sống lại của Chúa Con, đó là từ bây giờ, sự mặc khải ý muốn của Chúa Cha, sứ vụ trở thành không gian cho sự mặc khải ý muốn của Thiên Chúa trong thời đại của nhân loại.  Kinh nghiệm như thế được truyền tải bởi thánh Luca trong bối cảnh cầu nguyện:  nó cho thấy khía cạnh phản ứng ở trên trời (“con xin ngợi khen Cha”, câu 21) và ở dưới đất (các câu 23-24).

-  Lời cầu nguyện vui mừng hoặc hớn hở.  Trong lời cầu nguyện mà Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha, được hướng dẫn bởi tác động của Chúa Thánh Linh, nó được viết rằng “hớn hở”, bày tỏ sự cởi mở của niềm vui mừng Đấng Thiên Sai và công bố lòng nhân lành của Chúa Cha.  Điều này được làm rõ ở những kẻ bé mọn, những người nghèo và ở những ai bị coi khinh vì họ đã chấp nhận Ngôi Lời truyền đến cho những người được sai đi và do đó họ có sự tiếp cận với mối quan hệ giữa Thiên Chúa Ba Ngôi.  Thay vào đó, những bậc khôn ngoan và thông thái, vì họ cảm thấy tự tin, tự mãn vì sự thông minh và hiểu biết của họ.  Nhưng thái độ như thế ngăn trở họ tiến vào sự năng động của ơn cứu rỗi, được Chúa Giêsu ban cho.  Giáo huấn mà thánh Luca dự định trao lại cho các cá nhân tín hữu, không kém hơn giáo huấn cho các cộng đoàn giáo hội, có thể được tổng hợp như sau:  Lòng khiêm nhu mở ra cho đức tin; việc bảo đảm đầy đủ của một người khép lại việc tha thứ, ánh sáng, sự tốt lành của Thiên Chúa.  Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu có ảnh hưởng đối với tất cả những ai chấp nhận để cho mình được bảo bọc bởi sự tốt lành của Chúa Cha.

 

4.  Một vài câu hỏi cá nhân

 

-  Sứ vụ để đem sự sống của Thiên Chúa đến với người khác hàm ý một phong cách sông nghèo khó và khiêm nhường. Đời sống của bạn có đã tràn ngập bởi sự sống của Thiên Chúa, bởi Lời của ân sủng đến từ Chúa Giêsu không?

-  Bạn có tin tưởng vào lời mời gọi của Thiên Chúa và trong quyền năng của Người đòi hỏi được biểu lộ qua sự đơn sơ, nghèo khó và khiêm nhu không?

 

5.  Lời nguyện kết

 

Lạy CHÚA, Ngài nhân hậu khoan hồng,

Giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin;

Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,

Tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

(Tv 86:5-6)

 


Vể Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.date | by Dr. Radut