Skip to Content

Lịch Phụng Vụ Cát Minh

Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh

Thứ Ba, 2 Tháng 2, 2016
dang chua.jpg

Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thờ trong lịch phụng vụ cũ gọi là lễ ”Thanh tẩy của Đức Maria”, hay theo thói quen bình dân gọi là ”Lễ nến”, cử hành 40 ngày sau lễ Giáng Sinh. Thật ra đây là lễ của Chúa Kitô chứ không phải lễ của Đức Mẹ. Biến cố này đã được thánh sử Luca thuật lại trong chương 2 như sau:

Chân Phước Angelo Paoli

Thứ Tư, 20 Tháng 1, 2016
angelo-paoli.jpg

Angelo Paolo sinh ngày 1 tháng 9 năm 1642 tại Argiliano, Massa, Italia ngày nay. Ngài có tên rửa tội là Phanxicô. Năm 1660 sau khi tốt nghịệp trung học, ngài vào dòng Cát Minh tại Fivizzano, và làm tập viện tại Siena. Ngài khấn tạm ngày 18 tháng 12 năm 1661; sau đó học triết học và thần học tại Pisa và Florence. Ngài thụ phong linh mục ngày 7 tháng 1 năm 1667.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut