Skip to Content

Linh Đạo

Thông Điệp từ Ban Cố Vấn Tổng Quyền O.Carm. và O.C.D Gửi đến Toàn Thể Gia Đình Cát Minh

Aylesford (16) (Custom).JPG

Trong Năm Đức Tin, thành viên của hai Ban Cố Vấn Tổng Quyền O.Carm. và O.C.D. đã thực hiện chuyến hành hương về Aylesford, Anh Quốc. Đây là một nơi chốn có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể Gia Đình Cát-minh. Đúng vậy, chính tại nơi chúng tôi đang có mặt đây để viết thông điệp này gửi tới anh chị em trong ngày Lễ Mừng Thánh Simon Stock,

Thư của Đức Giáo Hoàng Phaxicô Gửi tới Anh Em Cát Minh Nhân Dịp Tổng Tu Nghị 2013

audienza con il papa 18-09-13 (3) (Small).jpg

Kính gửi cha

Fernando Millán Romeral quí mến,
Bề Trên Tổng Quyền của Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh.

            Cha muốn gửi đến anh em, những người anh em yêu quý Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, lời chào thăm nhân dịp anh em cử hành Tổng Tu Nghị của Dòng. Cha ước muốn được trao tặng anh em lời khích lệ và niềm hy vọng vào thời điểm của ơn thánh và của sự canh

Kinh Tổng Tu Nghị Dòng Cát Minh 2013

prayer.jpg

Lạy Thiên Chúa tình yêu,
Là nguồn mạch mọi thiện hảo
Là Thiên Chúa Hằng Sống của lịch sử
Mãi mãi tín trung với kẻ mọn hèn.

Các Thánh Cát Minh

Carmelite_Saints_Men.jpg

"Cũng như Tiên tri Ê-li, tổ phụ Dòng Cát Minh, tất cả các thánh Cát Minh cũng được đào luyện trong trường học của một nền linh hạnh nồng cháy. Tất cả họ, qua đời sống, qua tình yêu và qua sự trung thành theo bước Đức Kitô cùng với Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, đã làm nên lịch sử của Dòng Cát Minh, họ như một bài ca chúc tụng Thiên Chúa”

Sức mạnh của anh em ở nơi sự thinh lặng và niềm cậy trông

ruleocarm.jpg

 (Luật Dòng Cát Minh, chương 21)

Paul Trần Văn Hùng, O.Carm.

 Với lịch sử hơn 800 năm, kể từ thời điểm những ẩn sĩ được qui tụ thành cộng đoàn đầu tiên trên núi Cát Minh cho đến ngày nay, truyền thống linh đạo Cát Minh vẫn không ngừng được giữ gìn, nối tiếp và phát triển qua nhiều thế hệ. Để có được sức sống mãnh liệt và bền bĩ như vậy, truyền thống linh đạo này phải được nuôi dưỡng từ những nguồn mạch mang giá trị nền tảng

Chấp và Phá Chấp Trong Linh Đạo Cát-minh

CATMINH.jpg

Giuse Trần Thanh Trung, O.Carm.

             Mỗi một linh đạo là một nẻo đường tâm linh. Mỗi nẻo đường tâm linh đều dẫn đưa con người tới nhận thức sự thật mang lại hạnh phúc cho mình. Chính vì thế, linh đạo Cát-minh hay nẻo đường tâm linh Cát-minh cũng là một trong những nẻo đường dẫn đưa con người tới việc nhận thức hay 'giác ngộ' ra SỰ THẬT;

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut