Skip to Content

Linh Đạo

Quy Luật Cát-Minh

rule.gif

Bản Quy Luật Cát-Minh đầu tiên thật tuyệt diệu! Thật đơn sơ và giản dị, như một ngôi thánh đường nho nhỏ kiểu Rôma, được tuôn tràn từ Chúa Thánh Linh...

Vào đầu thế kỷ 13, một nhóm “anh em ẩn tu” quy tụ bên một con suối, trong một thung lũng Núi Cát-Minh, ở Palestine. Từ hằng bao thế kỷ, ngôn sứ Êlia vốn được sùng kính tại đây. Sinh quán tại Pháp, Ý, Anh, họ đã giã từ quê hương để đến Đất Thánh, nơi Chúa Giêsu Kitô đã sống.

Đoàn Sủng Linh Đạo Dòng Cát Minh

Carmelvoc (61).jpg

Huynh đoàn Cát Minh sống đời sống trung thành với Đức Kitô, qua lời cam kết kiếm tìm nhan Thiên Chúa hằng sống (chiều kích chiêm niệm của đời sống) qua tình huynh đệ, qua việc phục vụ (diakonia) giữa tha nhân. Truyền thống linh đạo của Dòng nhấn mạnh cả ba yếu tố nền tảng này, không phân chia, và không mang những giá trị rời rạc, nhưng đan kết chặt chẽ với nhau.

1. Đời sống Chiêm Niệm

Luật Dòng

rule.gif

Dòng Cát Minh không theo một bản quy luật cổ điển nào cả (chẳng hạn như luật thánh Basiliô, thánh Biển Đức, thánh Âu tinh), nhưng lại theo một bản quy luật độc đáo riêng của nó. Bản quy luật này được gọi là luật thánh Albertô,

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut