Skip to Content

Mary Magdalene thành Pazzi

Cuộc Đời Thánh Mary Magdalene De Pazzi

en_pazzi_logo_new.preview.jpg

1. Thánh Mary Magdalene thành Pazzi (hay Maria Magdalena de Pazzi; sinh ngày 2 tháng 4 năm 1566 mất ngày 25 tháng 5 năm 1607) là một nữ tu dòng Cát Minh và sau này là một vị Thánh Công giáo.

Mary Magdalene

Kỷ Niệm 450 Năm Ngày Sinh Thánh Maria Magdalene de’ Pazzi

EN pazzi logo new.jpg

Thánh Maria Magdalene de’ Pazzi tên thật là Catarina dè Pazzi sinh ngày 2 tháng 4 năm 1566 mất ngày 25 tháng 5 năm 1607 là một nữ tu dòng kín Cát Minh.  

Thánh nhân sinh ra trong một gia đình quyền quý ở Florence của nước Ý. Vào thế kỷ 15, dòng họ Pazzi đã nắm giữ một quyền lực chính trị to lớn, Thánh nhân được giáo dục tốt từ nhỏ và được biết đã cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của Chúa.

Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi

Saint Mary Magdalen de Pazzi.jpg

Maria Ma-đa-lê-na mang họ của dòng dõi quý tộc là Pa-zi ở thành Florence. Vào thế kỷ 15, dòng họ Pa-zi đã nắm giữ một quyền lực chính trị to lớn. Thánh nhân sinh vào ngày 2 tháng Tư năm 1566, được giáo dục tốt, và từ nhỏ ngài đã cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Thiên Chúa, có một lòng mộ mến Bí tích Thánh Thể nồng nàn và khao khát sống đời sám hối. Trái với thực hành bình thường, với sự cho phép của cha giải tội, ngài được rước Lễ lần đầu vào lúc 10 tuổi.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut