Skip to Content

Mùa Chay 2011

Mùa Chay

muachay.jpg

Mùa Chay là thời gian bốn mươi ngày trước lễ Phục Sinh, trừ ngày Chúa Nhật, bắt đầu từ ngày Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào ngày Thứ Bảy Tuần Thánh (một ngày trước lễ Phục sinh). Tuy nhiên theo lịch phụng vụ cải tổ thì Mùa Chay

Thứ Bảy Mùa Chay - Tuần II

Thứ Bảy, 26 Tháng 3, 2011
Lent OCarm (36).jpg

Về phần các anh em khác, hãy khiêm tốn tôn trọng Bề trên của mình, không phải vì cá nhân người, nhưng vì chính Đức Kitô, Đấng đã đặt người trên anh em và đã phán cùng các thủ lãnh Hội thánh rằng: Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khinh anh em là khinh Thầy; nếu anh em ý thức điều này, anh em sẽ không bị phán xét vì đã khinh dể, nhưng sẽ được ân thưởng đời sống vĩnh cửu do vâng phục. Luật Dòng.

Thứ Sáu Mùa Chay Tuần II

Thứ Sáu, 25 Tháng 3, 2011
9.gif

Sống trung thành với Đức Giêsu Kitô , và đi theo Phúc  Âm như tiêu chuẩn tối thượng trong đời sống chúng ta , nhờ vào quyền năng của Thần Khí Người, Đấng ban ân sủng cho mỗi người tùy theo ý Người . Chúng ta nổ lực sống chung trong việc  phục vụ lẫn nhau, và phục vụ tha nhân.Hiến Pháp Dòng

Thứ Năm Mùa Chay Tuần II

Thứ Năm, 24 Tháng 3, 2011
Lent OCarm (34)-350.jpg

Bởi vì đời sống con người trên mặt đất là một cuộc thử luyện, và những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô phải chịu bách hại, và cũng bởi vì ma quỷ kẻ thù của anh em hằng lượn quanh như sư tử gầm rống tìm mồi cắn nuốt, vậy anh em phải hết sức thận trọng mang lấy giáp mã của Thiên Chúa để chống trả những mưu mô của địch thù.

Thứ Tư Mùa Chay Tuần II

Thứ Tư, 23 Tháng 3, 2011
Lent OCarm (3)-350.jpg

Thực hành chiêm niệm không chỉ bắt nguồn từ đời sống tâm linh mà còn quyết định phẩm chất đời sống huynh đệ và sự phục vụ của chúng ta giữa dân Chúa.  Hiến Pháp 18.

Thứ Ba Mùa Chay Tuần II

Thứ Ba, 22 Tháng 3, 2011
Lent OCarm (2)-350.jpg

Hãy chấp nhận mang thập giá mặc dù thập giá thì khó chịu. Nếu bạn muốn lãnh nhận được thần khí tự do và không sợ bị chao đảo thì đừng sợ mang Thập Giá. Lúc đó, bạn sẽ thấy Thiên Chúa sẽ giúp bạn mang thập Giá. ~ Thánh Gioan Thánh Giá.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut