Skip to Content

Ngày Thứ Nhất: Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

Thứ Sáu, 7 Tháng 7, 2017

Mẹ Maria, mẫu gương đón nhận

Lắng nghe Lời Chúa: Sứ thần truyền tin (Lc 1:26-38)

Vào tháng thứ sáu Thiên Chúa đã gửi sứ thần Gab-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê gọi  là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã hứa hôn với một người nam tên là Giuse, thuộc dòng tộc David; và trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần đến với trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà!”  Maria đã rất bối rối với lời chào của sứ thần, và tự hỏi trong tâm trí lời chào như vậy có nghĩa gì. Và sứ thần nói với bà: “Maria, đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa, này đây, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, và sẽ đặt tên con trẻ là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ đuợc gọi là Con Đấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ ban tặng cho Người ngôi báu David, và Người sẽ trị vì nhà Gia- cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Và Maria thưa với sứ thần, “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?” Sứ thần đáp, “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Kìa bà Ê- li- sa- bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai; bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” Và Maria đáp lại. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Suy niệm:
Tin Mừng bắt đầu bằng việc giới thiệu Maria như người phụ nữ cưu mang kế hoạch của Thiên Chúa. Với thái độ cầu nguyện, Mẹ lắng nghe, chiêm niệm, và sẵn sàng “xin vâng” khi Thiên Chúa gọi. Một cách khác, Mẹ đã đón nhận, và sự đón nhận này mang một sự sống mới trong Mẹ. “Và Ngôi Lời đã trở nên xác phàm.”

Lời nguyện:
  Thánh Maria, người nữ đón mừng, xin Mẹ dẫn dắt chúng con biết bắt chước như Mẹ, để mỗi ngày chúng con cũng sinh hạ Chúa Giêsu trong mọi bối cảnh của cuộc sống mà chúng con hiện diện.

Lạy Mẹ Maria, tỳ nữ đảm đang, xin Mẹ dạy chúng con biết bắt chước Mẹ trong việc suy niệm Lời Chúa, để mỗi phút giây chúng con cũng biết đón nhận và để cho Lời Chúa dẫn dắt chúng con.

Thánh Maria, hoa xinh núi Cát- Minh, xin nghe lời chúng con.

Quyết tâm của con
đọc một trang Phúc Âm hằng ngày và suy niệm, khám phá xem Chúa muốn gì nơi con trong cuộc sống hằng ngày.

 

Hoa xinh Núi Cát Minh
Dây nho mộng sai trái chín
Vinh quang chốn thánh cung,
Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,
Ai sánh tày Mẹ.

Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền
Trên Núi thánh Cát Minh
Thiên ân tay Mẹ thông ban
Soi sáng hướng dẫn đoàn con,
Sao Biển rạng ngời.

Vể Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.date | by Dr. Radut