Skip to Content

Ngày Thứ Tư : Tuần Cửu Nhật Kính Đức Mẹ Núi Cát Minh

Thứ Hai, 10 Tháng 7, 2017

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Lắng nghe Lời Chúa: Cuộc viếng thăm của  các Nhà chiêm tinh (Mt 2:1-12)

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Suy niệm: Mẹ Maria và Thánh Giuse suy nghĩ gì khi các ngài thấy những người “bí ẩn” này đến từ rất xa để gặp Đức Giêsu nhỏ bé của các ngài? Và quả vậy, Con Thiên Chúa làm người cho tất cả mọi người, thì cũng cho những người đến từ “rất xa”.  Mẹ Maria hiểu ngay và giới thiệu Đức Giêsu cho các ông. Mẹ Maria đúng là người chiêm niệm thực thụ, đó là một người có thể nhìn thực tại với đôi mắt của Chúa. Chúng ta có là người chiêm niệm không? Chúng ta có nhìn thực tại bằng đôi mắt của Chúa không? Liệu chúng ta có khả năng trao ban Đức Giêsu cho những người chúng ta gặp gỡ, những người quen biết cũng như không quen biết, người cùng quốc tịch cũng như người xa lạ, người giàu có cũng như kẻ nghèo hèn?

Lời nguyện: Lạy Mẹ Maria diễm phúc, người nữ chiêm niệm, xin dạy chúng con giữ trong lòng những hoàn cảnh hằng ngày để chúng con có thể nhìn chúng với đôi mắt của Chúa.

Lạy Mẹ Maria diễm phúc, người nữ chiêm niệm, xin dạy chúng con nhìn thấy nơi những người chúng con gặp gỡ dung mạo của Con Mẹ và không phân biệt đối xử họ một cách khác biệt.

Lạy Mẹ Maria diễm phúc, nữ tỳ cưu mang con Chúa, xin dẫn chúng con đến với Giêsu.

Quyết tâm của con là không phán xét những người con gặp gỡ trong ngày, nhưng nhìn thấy nơi họ dung mạo của Chúa.

 

Hoa xinh Núi Cát Minh

Dây nho mộng sai trái chín

Vinh quang chốn thánh cung,

Tỳ nữ làm Mẹ Chúa Con,

Ai sánh tày Mẹ.Mẹ, Mẫu trinh dịu hiền

Trên Núi thánh Cát Minh

Thiên ân tay Mẹ thông ban

Soi sáng hướng dẫn đoàn con,

Sao Biển rạng ngời.

Vể Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.date | by Dr. Radut