Skip to Content

Simon Stock

Thánh Simon Stock

simonb.jpg
Thánh Simon Stock sinh ở Kent, nước Anh năm 1165. Chúng ta không được biết gì nhiều về thời niên thiếu của thánh nhân, ngoại trừ một truyền thuyết nói rằng tên "Stock", có nghĩa "thân cây", do bởi ngay từ khi mười hai tuổi, thánh nhân đã sống ẩn dật trong chỗ lõm sâu của thân cây sồi.

St. Simon Stock (1165 - 1265)

scapular-simon-17.jpg
Thánh Simon Stock sinh ở Aylesford, County Kent, nước Anh năm 1165 trong một gia đình quí tộc danh tiếng. Cha ngài là quan cai trị xứ Kent. Khi mang thai mẹ ngài đã đến dâng ngài cho Đức Trinh Nữ Maria. Khi bồng bế ngài mẹ ngài thường ru ngài bằng những lời kinh dịu dàng tôn kính Mẹ Maria nên khi vừa nói bập bẹ đã mấp máy theo mẹ lời “Kính Mừng Maria”.
Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut