Skip to Content

Tin Dòng Ba

Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh (Hội Áo Đức Bà)

hoiaoducba.jpg

Giới Thiệu

Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh là một hiệp hội của các tín hữu phấn đấu sống đức ái hoàn hảo trong tình thần Dòng Cát Minh. Thông qua cam kết tự do, các hội viên tham dự vào đời sống của nhà Dòng và hưởng những lợi ích tinh thần qua việc kết hiệp thân mật với nhà Dòng về tư tưởng, lý tưởng và công việc cùng với Đức Maria.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut