Skip to Content

Tài Liệu Khác

Lịch Công Giáo 2017 - Các Thánh Cát Minh

lichcg.jpg

Lịch dựa trên lịch chung của Giáo Hội Công Giáo được ban hành bởi Đức Giáo Hoàng Phaolô 6 ngày 14 Tháng 2 năm 1969, sau đó được sửa đổi bởi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, và với sự bổ sung các ngày Lễ của Dòng Cát Minh. Lịch này đã được cập nhật để phản ánh các  ngày Lễ phụng vụ khác nhau phù hợp với Sách Lễ Rôma.

Bấm vào đây để xem Online

Bấm vào đây để download bản PDF

Khủng hoảng về ơn gọi - Ơn gọi cho khủng hoảng

vocation.JPG

Những thập niên gần đây, các thống kê cho thấy con số người đi tu sút giảm nhiều nơi, đặc biệt ở các lục địa có điều kiện hơn về mặt kinh tế và kĩ thuật. Tại Châu Âu chẳng hạn, nhiều cơ sở nhà dòng ngày xưa chật không có chỗ nhận thêm người vào tu thì nay phòng trống rất nhiều. Hội Thánh băn khoăn, thao thức về tình trạng “khủng hoảng ơn gọi” này và nỗ lực nhiều cách để khơi dậy ý thức về việc cổ võ ơn gọi đi tu.

Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một Giám Mục Cát Minh làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Quản Giáo Phận Roma.

Mons. Filippo Iannone.jpg

Vatican 31 tháng 1 năm 2012: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI, hôm nay đã bổ nhiệm Đức Giám mục Filippo Iannone, O.Carm. vào một trong những vị trí cao cấp nhất là Tổng Giám mục phó tổng quản “vicegerent” của Tổng Giáo phận Roma, Italy. Trước đây ngài hiện là Giám mục Giáo phận Sora-Aquino-Pontecorvo từ 19 tháng 6 năm 2009. Cùng với chức vụ này Đức Giáo Hoàng đã ban cho ngài danh hiệu Tổng Giám mục.

SỰ SỐNG : QUÀ TẶNG TUYỆT HẢO!

SỰ SỐNG : QUÀ TẶNG TUYỆT HẢO!

Bro. Francis X. Pio Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

     Thiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng, tinh tú, trời đất, nước và muôn loài muôn vật bằng quyền năng của Ngài, và Ngài chỉ phán một lời. Nhưng khi dựng nên con người, Thiên Chúa đã phải chuẩn bị rất kỹ lưỡng … Vì thế, con người vượt trổi hơn, quý giá hơn tất cả các sinh vật khác vì ngoài yếu tố vật chất Thiên Chúa dùng để tạo dựng là đất sét, Ngài còn “thổi hơi”. Hình ảnh đó chính là hình ảnh Thiên Chúa thông ban cho con người đời sống thần linh. Hình ảnh đó là căn bản để chúng ta nhận thức sâu xa phẩm giá cao quý của nhân loại.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut