Skip to Content

Video

Nghe Truyện Một Tâm Hồn P.3

Tựa: 

Tác giả : Thánh Nữ Têrêsa
Người dịch : Kim Thiếu


Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc
Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay,
một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này...


Nguồn : memaria.org

 

Nghe Truyện Một Tâm Hồn P.2

Tựa: 

Tác giả : Thánh Nữ Têrêsa
Người dịch : Kim Thiếu


Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc
Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay,
một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này...


Nguồn : memaria.org

 

Phim Thánh Thêrêsa Hài Đồng

Tựa: 

Phim do Sant Luke Production thực hiện.

website chính thức:  http://www.theresemovie.com/

Phim Giới Thiệu Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu

Phim Thánh Gioan Thánh Giá

Phần I

Nghe Truyện Một Tâm Hồn P.1

Tựa: 

Tác giả : Thánh Nữ Têrêsa
Người dịch : Kim Thiếu

Nguyệt Nga & Kim Hà diễn đọc
Radio Giờ Của Mẹ thực hiện

Một kiệt tác trong truyện các thánh xưa nay,
một kiểu mẫu thánh thiện của thế hệ này...


Nguồn : memaria.org

 

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut