Skip to Content

Thêrêsa Hài Đồng Giêsu

Chị Thánh Thêrêsa và Con Đường Thơ Ấu

therese+by+celine.jpg

Từ xưa đến nay, Giáo Hội chúng ta đã có rất nhiều những vị thánh; những con người đã anh dũng sống một cuộc đời lý tưởng bằng đời sống hy sinh nhiệm nhặt phi thường, ăn chay, hãm mình, đánh tội phạt xác… và còn rất nhiều phương thế khác để nên thánh. Nhưng trong suốt chiều dài lịch sử của Giáo Hội, chắc có lẽ chỉ có chị Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã chọn một phương thức nên thánh bình thường; đó là chị đã chọn sống “con đường thơ ấu”. Quả vậy, “con đường thơ ấu” của chị tuy bình thường đã trở nên rất khác thường.

Thánh Têrêsa: Bông hoa nhỏ vĩ đại

therese2.jpg

Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu không chỉ hứa mưa ân phúc xuống từ trời mà còn để lại tinh thần thơ bé cho chúng ta noi theo, đúng như Chúa Giêsu dạy: “Nếu không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:2).

Thánh Têrêsa Hài Đồng Và Con Đường Thơ Ấu Thiêng Liêng

therese-miscericordia.jpg

Sáng Chúa nhật 19-10-1997, trước sự hiện diện của gần 100 ngàn tín hữu, trong đó có 23 HY và hàng chục GM các nước, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, ĐTC Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm Tiến Sĩ Hội Thánh. Thánh Nhân trở thành vị nữ Tiến Sĩ thứ 3 của Giáo Hội và là vị trẻ nhất, chỉ có 24 tuổi, trong số 33 vị Tiến Sĩ của Hội Thánh.

Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Lời Mời Gọi Nên Thánh

plastic-therese-beads.jpg

Chắc hẳn là anh chị em cũng đồng ý rằng chúng ta đang sống trong một thời buổi rất ư là lộn xộn và đầy những điều mà chúng ta gọi là khủng hoảng và rối loạn: - khủng hoảng văn hóa, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng giáo dục,

Thánh Thêrêsa - Lời Hay Ý Đẹp

loihayydep.jpg
  • "Khi tâm hồn chán nản mà nhận được một lời nói hay một nụ cười cũng đủ làm cho cuộc đời thêm tươi mát"
  • "Chỉ có Chúa, Chỉ có Đức Giêsu mới là thẩm phán của con. Vì vậy con sẽ luôn cố gắng xét đoán khoan dung 

Những Dòng Khôn Ngoan từ Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

therese.jpg

Gần đến lễ mừng kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin mời mọi người chúng ta cùng lược đọc chút ít tâm sự và chọn lựa từ “ái nữ của Hội Thánh”. Đây thực sự là những tâm sự hết sức không ngoan từ chị thánh.

Têrêsa vào đan viện Cát Minh lúc tuổi đời chỉ mới mười lăm và đã qua đời chín năm sau đó và ngày 30 tháng 9 năm 1897.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut