Skip to Content

Tiên Tri Êlia

ÊLIA, VỊ NGÔN SỨ BỐC LỬA

Elias.jpg

Ngay từ thuở ban đầu ở Đất Thánh, dòng Cát-Minh đã nhìn nhận ngôn sứ Êlia là vị Thủ lãnh về mặt tinh thần, là vị Tổ Phụ. Lý tưởng của ngài là lý tưởng của đan viện: chiêm niệm và nhiệt tình tông đồ.

Theo chân ngôn sứ Êlia

elias-chariot.jpg

Một số khách hành hương từ Tây phương đến Thánh Địa đã chọn Núi Cát Minh làm nơi họ sống đời ẩn sĩ trong cộng đoàn. Họ định cư gần một con suối được biết đến với cái tên “Suối Êlia”, rồi cả một truyền thống lâu đời của hiện diện đan tu và ẩn tu diễn tiến như thế.

Tiên Tri Êlia

elias.gif
Tiên tri Elia xuất hiện trong Kinh thánh như là người của Thiên Chúa, người luôn sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa và chiến đấu cách đầy nhiệt huyết cho việc thờ phượng một Thiên Chúa Thật. Ông bảo vệ lề luật của Thiên Chúa trong một cuộc chiến trong đại trên núi Cát Minh, và sau này trên núi Hô-rép ông được ban cho một kinh nghiệm thân mật với Thiên Chúa hằng sống.

Êlia Vị Ngôn Sứ Nồng Cháy

EliaProphet.jpg

Ngay từ thuở ban đầu ở Đất Thánh, dòng Cát-Minh đã nhìn nhận ngôn sứ Êlia là vị Sáng Lập  tinh thần, là vị Tổ Phụ. Lý tưởng của ngài là lý tưởng của đan viện: chiêm niệm và nhiệt tình tông đồ.

 

Êlia nồng cháy

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut