Skip to Content

Văn Kiện Cát Minh

Thông Điệp Đúc Kết Tổng Hội Nghị 2011

THÔNG ĐIỆP ĐÚC KẾT
TỔNG HỘI NGHỊ 2011

Qualiter respondendum sit quaerentibus

“Chúng ta trả lời thế nào cho những ai đang kiếm tìm?”

Gửi đến tất cả các thành viên Gia đình Cát Minh: Bình an và Ân sủng trong Chúa.

Thiên Chúa và Người Được Gọi

thien_chua_va_nguoi_duoc_goi.jpg

50. Câu chuyện một ơn gọi
Đời tu bắt đầu với một ơn gọi vốn là hồng ân của Thiên Chúa và đòi hỏi một sự đáp trả nơi người được gọi. Nhưng ơn gọi và sự đáp trả không được ban dứt khoát một lần cho tất cả ngay từ đầu: ơn gọi này được ban và đón nhận lại mỗi ngày, lời mời gọi luôn luôn mới mẻ và luôn luôn đòi hỏi một sự đáp trả mới mẻ. Cuộc phiêu lưu này, trong đó tác nhân là Thiên Chúa và kẻ được Người gọi, phát triển ở trung tâm một cuộc trao đổi giữa hai sự tự do và giữa hai tình yêu; nhưng nó liên quan đến cả một mạng lưới những trách nhiệm và ảnh hưởng khác, làm trung gian cho tác động của Thiên Chúa và giúp đương sự đáp trả ơn gọi của mình.

Các Tiêu Chí Trở Thành Tu Sĩ Cát Minh

tu_si_cat_minh_2.jpg

Chiều kích nhân bản

Ứng sinh:

   1. sẵn sàng bước vào một tiến trình tăng trưởng nhân bản và thiêng liêng,  chịu để cho mình được hướng dẫn qua tiến trình ấy; có khả năng và thiện chí xem xét cá tính và lịch sử bản thân mình cách thực tế; đã đạt đến một mức độ tự biết mình nào đó; đã có được một thế quân bình nào đó giữa các khả năng tình cảm và trí thức.

Giai Đoạn Khấn Đơn và Đào Tạo Để Phục Vụ

tr2.jpg

Giáo dục tổng quát

Ôn lại và học sâu hơn các môn đã được giới thiệu và đi qua trong giai đoạn tiền tập viện và tập viện, nhấn mạnh đặc biệt về sinh ngữ, âm nhạc và/hoặc nghệ thuật, kỹ năng vi tính, nội trợ và bảo quản văn khố.

140. Triết học và thần học

Giai Đoạn Tập Viện

tapvien.jpg

A.  MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

81. Bản chất và mục đích của tập viện

Mục đích của tập viện là dần dần khai tâm các ứng sinh vào cuộc sống trong Thánh Thần theo đoàn sủng Cát Minh, với một ý định hướng đến một sự cam kết đầu tiên qua việc tuyên khấn đơn. Đời tu trong Dòng Cát Minh bắt đầu trong tập viện.[1]

Giai Đoạn Tiền Tập Viện

tientap.jpg
  1. A. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

71. Bản chất và mục đích của tiền tập viện

            Tiền tập viện nhằm chuẩn bị cho các ứng sinh vào Tập viện, nơi mà sẽ bắt đầu hàh trình đời tu Cát Minh của họ.[1]

            Các tiền tập sinh đào sâu đức tin của mình và học biết sống đức tin cách đích thực hơn, để có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài.

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut