Skip to Content

Ý Nghĩa Lectio Divina

Thực Hành Lectio Divina

lectiodivina.jpg

“Lectio divina” nghĩa là “đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện”. Đây là một danh xưng dùng cho việc vừa đọc vừa suy gẫm Thánh kinh. Phương pháp cầu nguyện bao gồm bốn gian đoạn hay bốn yếu tố chính.

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC, SUY NIỆM LỜI CHÚA VÀ CẦU NGUYỆN (LECTIO DIVINA)

PHƯƠNG PHÁP ĐỌC, SUY NIỆM LỜI CHÚA

VÀ CẦU NGUYỆN  (LECTIO DIVINA)

 

I. MỤC ĐÍCH

Nội dung tin cung cấp


by Dr. Radut